infidelidad directivos

INFIDELITAT DIRECTIUS


Els alts càrrecs tenen el poder de decisió, estratègies i plans de desenvolupament vitals per a l’existència i desenvolupament de les empreses, d’ells s’espera la màxima diligència en les seves comeses i el degut plus de garantia en el secret professional, precisament, per pertànyer al staff.

Per contra, en l’historial de filtracions investigades per la nostra empresa: 7 de cada 10 directius cometen defraudacions en els departaments de vendes i compres, financer i investigació i desenvolupament, originant pèrdues materials i immaterials per valor mínim de 30.000 € i estafes que superen 100 milions d’euros, fins i tot, arribant a posar en situació econòmicament insostenible l’empresa que els contracta.

En els protocols d’investigació disposem del sistema “Perfil del Defraudador”, procés, que permet estalviar costos als nostres clients i emprar l’estratègia més adequada per a la seva identificació. La nostra gestió es complementa amb la recomanació “d’atenció” en el control intern inadequat, que originen aquest tipus de fraus. clientes y emplear la estrategia más adecuada para su identificación. Nuestra gestión se complementa con la recomendación de “atención” en el control interno inadecuado, origen este tipo de fraudes.
Con la tecnología de Blogger.

EN ES