seguridad estrategica

CONSULTORÍA ESTRATEGICA


Per prendre decisions adequades i al moment oportú, és important explicar sempre amb un sistema d'informació que li proporcioni: una anàlisi detallada de la situació, i l'avaluació del risc que aquestes decisions comporten.
Els nostres serveis de consultoria estratègica ofereixen a empreses, advocats i particulars, una anàlisi prèvia i una resposta específica que conté: l'assessorament, la planificació i l'assistència que adecue les seves possibilitats, amb les característiques del problema plantejat, i la minimització dels riscos a assumir.
L'Anàlisi prèvia respon a les grans qüestions estratègiques: Què és possible fer en un context donat? Quan i Com?; i aconsella o desaconsella una acció.
L'Assessorament i la Planificació que oferim, encamina a un coneixement utilitari i de conjunt del problema; i orienta sobri: les capacitats, estratègies i accions convenients a cobrir, i desenvolupar.

L'Assistència es materialitza, en el desenvolupament del projecte acordat. Bàsicament, en la gestió integrada dels nostres serveis especialitzats i polivalents de: Recerca Privada – Criminalística – Cerca i Anàlisi d'Informació per a Intel·ligència Empresarial i Seguretat Corporativa – Recerca Consultiva pel New Management; i la Coordinació, amb els seus recursos disponibles.
Con la tecnología de Blogger.

EN ES